Vastuvõtt


2024/25 õppeaasta vastuvõttu tutvustav infokoosolek toimus Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumis (Akadeemia tee 25) 18.01.24 kell 18.00.

Sisseastumise infokoosolekut saab järgi vaadata SIIT

Vastuvõtt 2024/25 õppeaastaks algab 11. märtsil 2024. Registreerumine sisseastumistestile toimub 11. - 22.03.24.

Vastuvõttu puudutavate küsimuste korral palun pöörduda kooli õppekorraldusjuhi poole: Evelin.Kattai@murg.ee

Info G1 sisseastujale (2024/25 õppeaastaks)

Sisseastumistestile kutsutud kandidaadid sooritavad kirjaliku sisseastumistesti, mis sisaldab matemaatika, loodusainete, eesti keele ja inglise keele õppeainete ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

Tallinna Mustamäe Riigigümnaaasiumi sisseastumiskatsetele on oodatud õpilased, kelle tunnistusel ei ole esimese kahe trimestri või 1. poolaasta kokkuvõtvates hinnetes (sealhulgas käitumise- ja hoolsuse hinne) puudulikke (mitterahuldavaid) hindeid.

Tutvu sisseastumistesti näidistestide ja -ülesannetega

Tutvu meie õppekorraldusega

Tutvu meie valikainetega

Image
1sept
Vajalikud dokumendid 

G1 sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  • Sisseastumistaotlus läbi sisseastumissüsteemi https://sisseastumine.ee/harta;
  • Õpilase põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
  • Õpilase 9. klassi lõputunnistus, kus on näha kõigi perioodide koondhinded
  • õpilase isikut tõndava dokumendi koopia (koopiat ei pea lisama, kui taotlusel on ka õpilase digiallkiri).
Image
Soovitused
Image
Soovitused