Õppetöö


Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi ülesanne on tagada valikuterohke ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, mille korraldus toetab iga õpilase individuaalset arengut.

Valmistame Tallinna linna ja ka lähiümbruse noored ette toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas ja töömaailmas ja loome tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad neil jätkata edukalt õpinguid järgmises kooliastmes – kõrgkoolis või kutseõppeasutuses.

Tutvu lähemalt meie õppekorraldusega

Päevakava

1. tund 8.30 – 9.40
2. tund 9.50 – 11.00
  Lõuna 11.00 – 11.20
3. tund 11.20 – 12.30
  Lõuna ja kasulik aeg 12.30 – 13.30
4. tund 13.30 – 14.40
5. tund 14.50 – 16.00

Valikainete päeva päevakava

1. valikaine paaristund 8.45 – 11.15 või 8.30 - 11.00 (2x70min + 10min vahepaus)
  Lõuna ja liikumine 2. valikaine toimumise kohta 11.15 – 12.30
2. valikaine paaristund 12.30 – 15.00 (2x70min + 10min vahepaus)

Konsultatsiooniajad

Igal õpetajal on individuaalne konsultatsiooniaeg. Konsultatsiooniks võib kasutada pärast 3. tundi toimuvat kasuliku aja tundi. Kokkuleppel õpetajaga võib konsultatsioon toimuda ka koolipäeva alguses 8.00 – 8.30 või peale koolipäeva lõppu 16.00 – 17.00.

Nõustamine

Võimaldame õpilasel saada infot õppekorralduse ja õppimise kohta, igakülgset tuge ja nõustamist gümnaasiumi jooksul. Õpilase nõustamise eesmärk on õppimise ja karjääriplaneerimise toetamine ja õpilase õpiprotsessi kujundamine, lähtuvalt õppija individuaalsest arengust.

Õpilasi nõustavad õpivalikute tegemisel aineõpetaja, mentor, õppenõustaja, kultuurikoordinaator, õppejuht, õppekorraldusjuht. Loe lähemalt meie tugiteenustest.

Akadeemiline kalender
 • Õppeaasta häälestuslaager 28.-29. august 2023
 • Õppeaasta avaaktus 1. september 2023
 •  I periood 4. september – 24. november 2023
 • sügisvaheaeg 23. – 29. oktoober 2023
 • II periood 27. november 2023  – 8. märts 2024
 • jõulukontserdi päev 19. detsember
 • jõuluvaheaeg 21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024
 • talvevaheaeg 26. veebruar - 3. märts 2024
 • kokkuvõttev nädal 4. – 8. märts 2024
 • III periood 11. märts – 31. mai 2024
 • kevadvaheaeg 22. – 28. aprill 2024
 • kokkuvõttev nädal 27. mai – 31.05. 2024
 • Valikkursuste nädal (riigigümnaasiumide vaheline) 3. – 7. juuni 2024
 • Õppeaasta lõpuaktus 12. juuni 2024
 • Suvevaheaja algus 13. juuni 2024

Kursusehinnete välja panemise ajad 2023/24 õppeaastal

2023-2024 õppeaasta kalender
Image
plaan
G1 kursused 2023/24:
 • Maailma ja inimese kujunemine – 1 kursus
 • Loodusteadused – 6,5 kursust
 • Ajajoon – 6 kursust
 • Kultuuriteadused – 1 kursus
 • Keeled – 7/8* kursust
 • Matemaatika – 5 kursust
 • Kehaline kasvatus – 2 kursust
 • Mina 2.0 – 1 kursus
 • Valikmoodul – 3 kursust
 • Valikkursus – 1-3 kursust

*B1 keele vahetajatel

Tutvu G1 põhiainete ainekavadega

Tutvu MURG õppekava valdkonnakavadega

Tutvu meie moodulite ja valikkursuste korraldusega

Image
Kursuste arvud