Meie kool


Kvaliteetse gümnaasiumihariduse võimaldamise ja efektiivsema koolivõrgu tagamise eesmärgil on Haridus- ja Teaduministeerium maakonnakeskustesse loonud uusi riigigümnaasiume. 2023. aasta sügisel jõudis järjekord Tallinnani ning avati kolm uut kooli: Mustamäe, Pelgulinna ja Tõnismäe riigigümnaasiumid. Kolm gümnaasiumit toimetavad koostöös, ühiste pedagoogiliste sihtide ja õppekorralduse raamiga.

Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium (MURG) on loodud Tallinna Tehnikaülikooli ja Tehnopoli linnakusse. Koostöös heade partneritega annab hoogu juurde ka uus loodav rohepromenaad, mis hakkab ühendama nii inimesi kui ka ideid. Sellega tuuakse juurde rohkem elu ja inimeste liikumist kampuses, eriti oodatud on tudengid ja tulevase riigigümnaasiumi õpilased.

 

Väike närv aitab alati parema tulemuse nimel pingutada

Arhitekt Must ideekavandi "Hõbenool" järgi Akadeemia tee 25 kinnistule ehitatud koolihoones on mugavalt ruumi 1080 õpilasele ja 120 õpetajale. Hoone suletud netopind on 8066 ruutmeetrit ning tegemist on liginullenergia ehk A-energiaklassi hoonega.

Tutvu Hõbenoole projektiga

Image
MURGi hoone koos spordihoone ja õuealaga
Image
Meie väärtused

Meie kooli õpikeskkond on gümnaasiumiõpilaskeskne, mis arvestab nende ealisi lõimimisi, vaikuse vajadust, ühtsuse tunnet, ja on väljakutseid pakkuv. Oma südameasjaks peame gümnasisti kui ennastjuhtiva õpilase arendamist ning toetamist. Õpilast, kes tunneb end oma kehas ja vaimus hästi, oskab kõneleda ning hindab lisaks loodus- ja täppisteadustele ka sporti ja kauneid kunste.

Loe lähemalt meie õppekorraldusest

MURG peab kogukonda, sellesse panustamist ja koostööd väga oluliseks. Seetõttu on kooli õppekava ehitatud üles mitmekesisena ja tähtsal kohal on partnerite poolt pakutavatel võimalustel.  Loodavas koolis asus 2023/24 õppeaastal õppima 10 paralleeli kümnendikke, kes ei vali traditsiooniliselt õppesuunda, vaid koostavadki endale ise lisaks riiklikule õppekavale oma huvidest lähtuva õpitee rohkete võimaluste seast. 2024. aasta sügisel lisanduvad uued kümnenda klassi õpilased ja nii saavutab kool täistäituvuse 2025. aasta sügiseks, kui meie esimesed õpilased on jõudnud G3 astmesse (12. klassi).

Tutvu vastuvõtu infoga

Image
Kursuste jagunemine