Koolitervishoiuteenus


Koolitervishoiuteenus ja selle osutamine toimub Haigekassa poolt sõlmitud lepingu alusel.

Kooliõde võtab õpilasi vastu kell 08:30-15:00 kabinetis 188. Septembrikuus on vastuvõtupäevad: 4, 7, 11, 14, 18, 19, 21, 25, 28.

Kooliõde: Viktoria Kukk
E-mail: med@murg.ee
Tel: 53651603

Koolitervishoiu teenust osutab Terviseõde OÜ

 

Vaktsineerimine toimub vastavalt riikliku immuniseerimiskavale ning lapsevanema kirjaliku nõusoleku alusel. Täpsem info vaktsineerimise kohta: ta.vaktsineeri.ee

Tervishoid koolis: tervisekassa.ee

Küsimuste ja ettepanekutega koolitervishoiuteenuse teemadel on õigus õpilasel ja lapsevanemal pöörduda Terviseametisse (kesk@terviseamet.ee, tel 6943500) või Eesti Tervisekassasse (info@tervisekassa.ee, tel 16363).